זכור את אשר עשה לך עמלק

וזהו טעם סמיכות פרשת עמלק וביאת ארץ ישראל בפ׳ כי תבא כמו שאמרו ז״ל
ג׳ מתנות נתן הקב״ה לישראל ולא נתנן אלא על ידי יסורין ואלו הן תורה וא”י
ועולם הבא. וכי היכי דבביאה ראשונה בא עמלק ה״נ בקיבוץ גליות כשרוצים
לבא לא״י עמלק מזדמן להם בדרך וכאשר עינינו רואות היום תמיד ירא ה׳ וישפוט
חרדים מצות עשה התלויות בא”י פ”ב

Amalek is a sample for all the evil people who try and to hurt the Yiden and stop them from living in Eretz Yisroel.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: